AKTIVITET 2017

Astrid Sleire, Marianne Berg, Bo Magnus


og Kamilla Sajetz Mathiesen stiller ut på Kunstgarasjen sin
MEDLEMSUTSTILLING mars 2017.
Åpning fredag 3.mars kl.19.00.
Utstillingsperiode 3. mars – 9.april.

I medlemsavdelingen vises en en gruppeutstilling med fokus på bygging og lek.

Les mer på www.kunstgarasjen.no

Print this page