Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjektrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Anngjerd Rustand
    Arne Ingvaldsen
    Kunst i offentleg rom
    Installasjonar
    Teikningar
    CV
    Astrid Sleire
    Carl Martin Hansen
    Eva Kun
    Linda Morell
    Marianne Berg
    Trudi Jaeger
    Vigdis Hareide

 

Kunst i offentleg rom

Eit viktig omsyn er samspelet mellom skulptur og situasjonen, på fysisk, idemessig og sosialt plan.

Heimeside: www.arneingvaldsen.no
Printer friendly version
 
STIFINNAR - For Statens Arbeidsmiljøinstitutt/KORO. Oslo 2015. Foto: W. Zellien/KORO
Skaterspace - For Idda Arena, Kristiansand 2013.
It is possible! - For Hamar Idrettspark. 2015. Foto: D. Skedsmo
Romkryss for Nonnen - For Nonnesetergt. 4, Bergen. 2008. Foto: Ø. Klakegg