Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjektrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Arne Ingvaldsen
    Astrid Sleire
    Azar Alsharif
    Carl Martin Hansen
    TEGNINGER, AKVARELL OG FARGEBLYANT / DRAWINGS, WATERCOLOUR AND COLOUR PENCIL
    TEGNINGER MED FARGEBLYANT I / DRAWINGS WITH COLOUR PENCIL I
    TEGNINGER MED FARGEBLYANT II / DRAWINGS WITH COLOUR PENCIL II
    TEGNINGER, KULL OG BLYANT / DRAWINGS, CHARCOAL AND PENCIL
    STØPTE SKULPTURER I / CASTED SCULPTURES I
    STØPTE SKULPTURER II / CASTED SCULPTURES II
    MARMORSKULPTUR / MARBLE SCULPTURES
    EPOXYSKULPTURER / EPOXY SCULPTURES
    TRÅDSKULPTUR PÅ VEGG / WIRE SCULPTURES ON WALL
    MALERIER, OLJE PÅ LERRET I / PAINTINGS, OIL ON CANVAS II
    MALERIER, OLJE PÅ LERRET II / PAINTINGS, OIL ON CANVAS I
    MALERIER PÅ TREPLATE / PAINTINGS ON WOODEN BOARD
    MALERIER PÅ SILIKONGUMMI / PAINTINGS ON SILICONE RUBBER
    FOTO / PHOTOS
    KUNSTNERBØKER / ARTIST BOOKS
    CV
    David A. Rios
    Eva Kun
    Gillian Carson
    Marianne Berg
    Nina Grieg
    Trudi Jaeger
    Vigdis Hareide

 

TEGNINGER, KULL OG BLYANT / DRAWINGS, CHARCOAL AND PENCIL


Tegningene fra denne perioden er spesielt påvirket av inspirasjonen fra musikk. Lyttingen til musikken tar form som en intensiv, konsentrert opplevelse forut selve for tegneprosessen. Det romlige i den 2- dimensjonale tegningen er et viktig tema for meg. Tegningene oppstår i en prosess hvor intuisjonen og det ubevisste er viktige elementer. Arbeidene inneholder assosiasjoner til både landskap og organiske, kroppslige former.

The drawings from this period are especially influenced by the inspiration from music. The listening of the music takes the form of an intensive, concentrated experience previous to the drawing process. The spatial element in the 2 -dimensional drawing is an important theme for me. The drawings are created in a process where intuition and the unconscious are important elements. The works contain associations to landscape as well as organic, body -like forms.Printer friendly version
 
Uten Tittel, kull på papir, 140 x 178 cm, 2002 / Untitled, charcoal on paper, 140 x 178 cm, 2002
Uten Tittel, blyant på papir, 30 x 38 cm, 1999 -2004 / Untitled, pencil on paper, 30 x 38 cm, 1999 -2004
Blå Vinge, kull på papir, 176 x 142 cm, 2005 Blue wing, charcoal on paper, 176 x 142 cm, 2005
Uten Tittel, kull på papir, 140 x 178 cm, 2005 / Untitled, charcoal on paper, 140 x 178 cm, 2005