Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjektrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Arne Ingvaldsen
    Astrid Sleire
    Azar Alsharif
    Carl Martin Hansen
    TEGNINGER, AKVARELL OG FARGEBLYANT / DRAWINGS, WATERCOLOUR AND COLOUR PENCIL
    TEGNINGER MED FARGEBLYANT I / DRAWINGS WITH COLOUR PENCIL I
    TEGNINGER MED FARGEBLYANT II / DRAWINGS WITH COLOUR PENCIL II
    TEGNINGER, KULL OG BLYANT / DRAWINGS, CHARCOAL AND PENCIL
    STØPTE SKULPTURER I / CASTED SCULPTURES I
    STØPTE SKULPTURER II / CASTED SCULPTURES II
    MARMORSKULPTUR / MARBLE SCULPTURES
    EPOXYSKULPTURER / EPOXY SCULPTURES
    TRÅDSKULPTUR PÅ VEGG / WIRE SCULPTURES ON WALL
    MALERIER, OLJE PÅ LERRET I / PAINTINGS, OIL ON CANVAS II
    MALERIER, OLJE PÅ LERRET II / PAINTINGS, OIL ON CANVAS I
    MALERIER PÅ TREPLATE / PAINTINGS ON WOODEN BOARD
    MALERIER PÅ SILIKONGUMMI / PAINTINGS ON SILICONE RUBBER
    FOTO / PHOTOS
    KUNSTNERBØKER / ARTIST BOOKS
    CV
    David A. Rios
    Eva Kun
    Gillian Carson
    Marianne Berg
    Nina Grieg
    Trudi Jaeger
    Vigdis Hareide

 

TRÅDSKULPTUR PÅ VEGG / WIRE SCULPTURES ON WALL


Arbeidene er skulpturer som beveger seg på grensen mellom det 2- og det 3- dimensjonale. Massen av tråder ut fra veggen antyder et volum samtidig som den enkelte tråden, hvor den fremtrer mer isolert, tydelig oppfattes som et tegn. Tråden er både romdannende i forhold til sine omgivelser samtidig som den beskriver retning og bevegelse. Denne romlige streken spiller ytterligere sammen med dens 2- dimensjonale skygge på veggen.


The wall –sculptures of wire are site –specific installations on the borderline between a 2 – and 3- dimensional work. The mass of wires indicate a volume while the single wire, togeteher with its shadow on the wall, is perceived as a sign.

Printer friendly version
 
Utstillingsinstallasjon, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Kunstsenteret, Førde, 2006. / Exhibition installation, Sogn og Fjordane Art Museum, Førde, Norway, 2006


Dis, kabel på vegg, 240 x 360 x 35 cm, installasjon Teckningsmuseet, Laholm, Sverige, 2008 / Haze, wire on wall, 240 x 360 x 35 cm, installation Museum of Drawing, Laholm, Sweden, 2008
Uten Tittel, kabel på vegg, 280 x 450 x 30 cm, installasjon på atelier, Bergen, 2008 / Untitled, wire on wall, 280 x 450 x 30 cm, studio installation, Bergen, 2008
Blauer Traum, kabel på vegg, 200 x 270 x 45 cm, installasjon Neues Kunsthaus Ahrenshoop, Tyskland, 2010 / Blue dream, wire on wall, 200 x 270 x 45 cm, installation Neues Kunsthaus Ahrenshoop, Germany, 2010