Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjektrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Arne Ingvaldsen
    Astrid Sleire
    Azar Alsharif
    Carl Martin Hansen
    TEGNINGER, AKVARELL OG FARGEBLYANT / DRAWINGS, WATERCOLOUR AND COLOUR PENCIL
    TEGNINGER MED FARGEBLYANT I / DRAWINGS WITH COLOUR PENCIL I
    TEGNINGER MED FARGEBLYANT II / DRAWINGS WITH COLOUR PENCIL II
    TEGNINGER, KULL OG BLYANT / DRAWINGS, CHARCOAL AND PENCIL
    STØPTE SKULPTURER I / CASTED SCULPTURES I
    STØPTE SKULPTURER II / CASTED SCULPTURES II
    MARMORSKULPTUR / MARBLE SCULPTURES
    EPOXYSKULPTURER / EPOXY SCULPTURES
    TRÅDSKULPTUR PÅ VEGG / WIRE SCULPTURES ON WALL
    MALERIER, OLJE PÅ LERRET I / PAINTINGS, OIL ON CANVAS II
    MALERIER, OLJE PÅ LERRET II / PAINTINGS, OIL ON CANVAS I
    MALERIER PÅ TREPLATE / PAINTINGS ON WOODEN BOARD
    MALERIER PÅ SILIKONGUMMI / PAINTINGS ON SILICONE RUBBER
    FOTO / PHOTOS
    KUNSTNERBØKER / ARTIST BOOKS
    CV
    David A. Rios
    Eva Kun
    Gillian Carson
    Marianne Berg
    Nina Grieg
    Trudi Jaeger
    Vigdis Hareide

 

KUNSTNERBØKER / ARTIST BOOKS


Serien av kunstnerbøker ”Drømmen l – lll” beskriver først og fremst en bevissthetstilstand, reiser gjennom stadig nye rom skapt av landskapets og værets forandringer. Vandringer i tid, avstand og skiftende klimatiske betingelser, med skiftingene i lyset og sikten som sentrale elementer.

Kunstnerboken ”No expectations” er en refleksjon av min opplevelse av landskapet på Svalbard under ett opphold i februar 2017. Jeg ønsker å formidle noe av den fysiske opplevelsen ved å være der. At det er et både utrolig vakkert, men også knalltøft og potensielt farlig -og sårbart- landskap. De kraftige fargeflatene i boken er en refleksjon over det personlige møtet med landskapet, kulden og lysets dramatiske endringer, og en gjenspeiling av musikkens rytmiske puls. Kunstnerboken består av 2 hefter presentert i en egen boks, en visuell hoveddel med fotoer, tegninger og fargeflater samt et bakgrunnshefte med opplysninger, personlige fotos og en liten poetisk tekst.


The series of artist books “The Dream l –lll" describe a state of mind, a travel through space, time and changing weather conditions, with light and visibility as central elements.

The artist book "No expectations" is a reflection of my experience of the landscape on Svalbard during a stay in February 2017. I wish to communicate some of the physical experience of being there. It is a both incredibly beautiful, but also very tough and potentially dangerous -and vulnerable- landscape. The strong colour surfaces of the book are reflections of my personal meeting with the landscape, the cold and the dramatic light changes, and a reflection of the rhythmic pulse of the music. The artist book consists of 2 booklets presented in a separate box, a visual main part with photos, drawings and colour surfaces and a background part containing information, personal photos and a small poetic text.


Printer friendly version
 
Drømmen l - lll, kunstnerbøker, 2011.
Tittelside og oppslag, Drømmen lll (Ahrenshoop)
/ The dream l - lll, artist books, 2011.
Covers, pages The dream lll (Ahrenshoop)
Drømmen l (Fonno), 2009 / 2011. Utdrag av fotoserie / The dream l (Fonno), 2009 / 2011, excerpt of photo series
No expectations, kunstnerbok, 2 hefter i egen boks, 2018 / No expectations, artist book, two booklets in box, 2018
No expectations, kunstnerbok, 2018, utvalg fotos og tegninger / No expectations, artist book, 2018, excerpt photos and drawings