Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjektrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Arne Ingvaldsen
    Astrid Sleire
    Azar Alsharif
    Carl Martin Hansen
    TEGNINGER, AKVARELL OG FARGEBLYANT / DRAWINGS, WATERCOLOUR AND COLOUR PENCIL
    TEGNINGER MED FARGEBLYANT I / DRAWINGS WITH COLOUR PENCIL I
    TEGNINGER MED FARGEBLYANT II / DRAWINGS WITH COLOUR PENCIL II
    TEGNINGER, KULL OG BLYANT / DRAWINGS, CHARCOAL AND PENCIL
    STØPTE SKULPTURER I / CASTED SCULPTURES I
    STØPTE SKULPTURER II / CASTED SCULPTURES II
    MARMORSKULPTUR / MARBLE SCULPTURES
    EPOXYSKULPTURER / EPOXY SCULPTURES
    TRÅDSKULPTUR PÅ VEGG / WIRE SCULPTURES ON WALL
    MALERIER, OLJE PÅ LERRET I / PAINTINGS, OIL ON CANVAS II
    MALERIER, OLJE PÅ LERRET II / PAINTINGS, OIL ON CANVAS I
    MALERIER PÅ TREPLATE / PAINTINGS ON WOODEN BOARD
    MALERIER PÅ SILIKONGUMMI / PAINTINGS ON SILICONE RUBBER
    FOTO / PHOTOS
    KUNSTNERBØKER / ARTIST BOOKS
    CV
    David A. Rios
    Eva Kun
    Gillian Carson
    Marianne Berg
    Nina Grieg
    Trudi Jaeger
    Vigdis Hareide

 

TEGNINGER, AKVARELL OG FARGEBLYANT / DRAWINGS, WATERCOLOUR AND COLOUR PENCIL


Mine nyeste tegninger er sterkt preget av musikalske inspirasjoner, hvor tekstfragmenter ofte inngår som en del av bildet. Arbeiderne har mange forbindelser og assosiasjoner til skulpturelle, kroppslige former samtidig som betrakteren overlates til sin egen opplevelse og tolkning. Tegningene består av lange serier som ofte har blitt til under reiser, notater og uttrykk for tanker og refleksjoner. Jeg er opptatt av rommet og bevegelsen i bildet.

My newest drawings are strongly influenced by musical inspirations, where text fragments often are included as part of the image. The works have many connections and associations to sculptural, bodily forms while leaving the viewer to his own experience and interpretation. The drawings consist of long series that have often been made during travels, notes and expressions of thoughts and reflections. I am concerned with the space and the movement in the picture.


Printer friendly version
 
Fra serien Good times bad times, akvarell og fargeblyant på papir, 57 x 76 cm, 2016 / From the series Good times bad times, watercolour and colour pencil on paper, 57 x 76 cm, 2016
Fra serien Good times bad times, akvarell og fargeblyant på papir, 57 x 76 cm, 2016 / From the series Good times bad times, watercolour and colour pencil on paper, 57 x 76 cm, 2016
Fra serien Berlin notations, akvarell og fargeblyant på papir, 76 x 57 cm, 2017 / From the series Berlin notations, watercolour and colour pencil on paper, 76 x 57 cm, 2017
Fra serien Midnight rambler, akvarell og fargeblyant på papir, 42 x 30 cm, 2018 / From the series Midnight rambler, watercolour and colour pencil on paper, 42 x 30 cm, 2018