Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjektrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Anne Lise Karlsen
    Bjørg Taranger
    CV
    KONTAKT
    Kunstjournalen B-post
    Kunstnergruppen Doppler
    Bo Magnus
    Caroline Kierulf
    Jan Pettersson
    Katrine Meisfjord
    Kirsti van Hoegee
    LisBeth Johansen Sjøvoll
    Merete Christensen
    Sissel Lillebostad
    Tom Kosmo
    Øyvind Torvund

 

KABUSO STASJON 2022

KABUSO STASJON 2022
- et prosjekt for Kunsthuset Kabuso foajé og kafé av Bjørg Taranger 14.1.- 5.2.2012. Videoverkene Red Circles UNDERGROUND og WARNING Rool vises i foajeen som kvelds/nattprojeksjoner mot veien(fra ca kl 17.00 - kl.08.00) På dagtid vises flere videoinstallasjoner og grafikk som en del av kafeen, samt en video i kinosalen.

I prosjektet Kabuso Stasjon 2022 revitaliserer Bjørg Taranger (f. 1953) idéen med jernbanen som kommunikasjon mellom by og land ved å setja opp eit forsalg til ein ny togtrasé. Dette med Øystese som ein av stasjonane.Taranger presenterer ein framtidsvisjon som peikar på eit engasjement som gjeld strukturelle former og samfunnsbygging i både samtid og framtid.I ei samanstilling av nyproduserte og tidlegare verk vert foajéen i Kabuso rekontekstualisert til ein transittkafé for reisande. Gjennom dokumentariske opptak som er omdanna til fiktive rom med ulike mønster og rytmar vert ein her teken med til stadar som Paris, Berlin, Buenos Aires og Malmö.

Prosjektet er støtta av Norsk kulturråd og Bergen kommune.

Kunstnerprat ved Bjørg Taranger 2.februar

 

DET HVITE TOGET AFTER THE RAID II  2017 AFTER THE RAID I 2017 DOPPLER presenterer: Doppler_event_4.0ktober_2013
LAUNDRY KABUSO STASJON 2022  KABUSO STASJON 2022
Bjørg Taranger

cityangel.no

Printer friendly version