KUNSTNERE I 8.ETASJE

Carl Martin Hansen

Billedkunstner / Visual artist
Tel.: (+47) 93631665
E -mail: carlmartin68@gmail.com

Jeg arbeider både 2- og 3- dimensjonalt. I arbeidene mine søker jeg å uttrykke en form for indre bilder/ impulser, et rytmisk, visuelt ”språk”. Slektskapet til musikk har alltid vært viktig for meg, men assosiasjonene kan gå både til landskapets brutte linjer og til byens rytme og puls. Jeg er opptatt av det romlige og ønsker å aktivisere rommet i en vibrerende spenning og skape romlige opplevelser for betrakteren. Ut fra formspråket mitt arbeider jeg med forskjellige verkgrupper/ uttrykk, som likevel har en tydelig sammenheng.


I work with drawing, painting and sculpture, and my works often exist on the border between the 2- and the 3- dimensional. The relation to space has always been important for me, and I seek to activate the space and create a spatial experience. My works often show parallels to impressions of music, and the relation to and inspiration from sound art is very important for me. I work with different groups of works, which still have a distinct connection.


Print this page