AKTIVITET 2018

KRIGSTEATERET TRIDENT JUNCTURE

Den Nationale Scene, Bergen
Torsdag 22. november kl. 12.30 - 14.00
Gratis adgang
Send reservasjon til: gitte.satre@kunsthall314.art

De siste ukene har vi vært vitne til et uvant syn. Midt i tettbygde strøk har soldater og tanks larmet frem og tilbake over skoleveien, skapt forsinkelser i trafikken og ellers grepet inn i folks hverdag. Vi har fått råd om hvor mange knekkebrødpakker som skal til for å være selvforsynt tre dager i en krisesituasjon, for at hver enkelt av oss skal kunne spille vår rolle i Norges totalforsvar.
Hva er det egentlig som foregår? I forhold til graden av inngripen i våre dagligliv har det vært relativt liten offentlig debatt om NATO-øvelsen Trident Juncture.

Vi foreslår å samles i byens kulturelle finstue, Den Nationale Scene, for å diskutere hva kjempe-øvelsen betyr i et større samfunnsmessig perspektiv, og hvordan vi alle er implisert. Vi har samlet et knippe deltagere fra ulike profesjonelle felt til å komme med sine synspunkter, og du er velkommen til å bidra med ditt.

Gratis inngang, reserver din plass!

Kunsthall 3.14 og Alltid Beredte Bergenskunstnere er opptatt av hvordan kunsten kan spille en rolle i samfunnet. Kunstnere gjennom alle tider har bidratt til å gi visuell form til viktige politiske hendelser, og slik skapt plattformer for forståelse av disse hendelsene. Kan kunsten skape en arena for forståelse i dag, ved å tilby en åpen diskusjonsplattform fri for direkte politisk målretting og konsekvens?

DELTAGERE:

Oddny Miljeteig, Sosialistisk Venstreparti. SV er et tydelig fredsparti og mot NATO.

Erik Veum er en norsk journalist og forfatter, samt vaktsjef og reporter i NRKs utenriksavdeling (ikke helt bekreftet enda)

Ingeborg Breines er humanist og fredsaktivist. Hun har bl.a vært direktør i UNESCO (Paris, Islamabad og Genève) og president av verdens eldste internasjonale fredsorganisasjon, International Peace Bureau (IPB).

Ståle Ulriksen er forsker og lærer på Sjøkrigsskolen og NUPI. Han er statsviter med spesiell interesse for militære problemstillinger, forsvars- og sikkerhetspolitikk. (ikke helt bekreftet enda)

Willy Bangsund er initiativtaker for idrettssamarbeid med Russland siden 1970, et foregangsprosjekt for folk til folk-samarbeidet Norge-Russland. Bangsund er kåret til "Årets ildsjel" og har mottatt Finnmark fylkes kulturpris.

Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen er styremedlem i Høyres Studenter forening i Bergen, og forsvarsvenn. Skrev en artikkel i BT den 26.oktober hvor han stiller seg undrende til demonstrasjonen mot Trident Juncture som ikke ser viktigheten av at NATO og Norge trener militært på å beskytte Norge.

Ole Christian Ellestad er kunstner som ofte jobber med psykiatri, krig og poesi som tema; eksperimentelle prosjekter som prøver å avsløre skjulte allianser og/eller finne nye.

Arrangementet er et samarbeid mellom Alltid Beredte Bergenskunstnere, Kunsthall 3.14, Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst og Den Nasjonale Scene, som er vertskap for arrangementet. Støttet av Bergen Kommune.

Vel møtt!

“Democracy. Freedom of speech. Freedom of the media. Independence of the judiciary. Protection of minorities. These are the values that unite us. They are the values NATO has defended since its foundation in 1949.”
Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, september 2018


https://www.facebook.com/events/173088946964308/


Print this page

Read file
 FM18/natoPoster.pdf

Hent Acrobat Reader