UTSTILLINGER 2006-2010

Katrine Meisfjord

Juni 2010

SOFT galleri, Oslo

"Contributions to the Development of Norway "

3. - 27. juni

Åpning torsdag 3. juni kl 19.00.
Kl. 19.30: program ved Diana Nyalanga Etsabo og Lavleen Kaur.
Utstillingen åpnes av Hilde Hauan Johnsen, professor ved Avd. for spesialisert kunst ved
Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB).


SOFT galleri ønsker velkommen til Katrine Meisfjords debutantutstilling. Meisfjord avsluttet
sitt masterstudium ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2009, og blir således den første
avgangsstudenten SOFT galleri presenterer som del av vår nyopprettede årlige kuratering av
én masterstudent vi finner særlig interessant. Utvelgelsen er gjort på bakgrunn av en
vurdering av avgangsstudentenes arbeider ved avdelingene kunstfag og speisialisert kunst
ved Kunsthøgskolene i Oslo og Bergen.

Meisfjords utstilling er en videreutvikling av tematikken som hennes avgangsarbeid, As White
as it Gets, tok utganspukt i. Politisk engasjement står i denne sammenheng sentralt, der
særlig integreringspolitikk og norsk bistandsarbeid vies et nærmere fokus. Meisfjord stiller
blant annet spørsmål ved den norske stat og det norske folks holdninger og stillingtagen til
integrering av nye landsmenn og deres dertil hørende kulturelle balast. Makter vi å etablere
en demokratisk og åpen implementering av nye nasjonaliteter og kulturelle utrykk, eller
preges vi som nordmenn først og fremst av skepsis, bedreviten og holdninger som markere
avstand? Hvor står vi pr i dag?

Contributions to the Development of Norway er et prosessrelatert og relasjonelt
utstillingskonsept der prosjektets meningsbærende faktorer utelukkende forløses i
interaksjon og meningsutveklsing mellom inviterte gjester og publikum. Utstillingsrommet er
utformet som et stilisert klasserom, der hvite stoler utgjør det umiddelbare visuelle fokus.
Stolene skal gjennom ulike arrangementer fylles med publikum som ønsker å ta del i
Meisfjords program av inviterte gjester med flerkulturell bakgrunn, samt nordmenn som
arbeider med integreringspolitiske oppgaver. I disse møtene skal utveksling mellom ulike
kulturer og ulik kunnskap høres, ses og utfordres.

Hvite arbeidsantrekk inngår også i utstillingens rombaserte installasjon. Antrekkene står som
symbol for nasjonale og kulturelle hierarkier, og inviterer til refleksjon rundt ulike roller i det
internasjonale bistandssystemet - der også Norge utgjør en sentral part.

Program 3.juni kl 19.30:
Den kenyanske journalisten Diana Nyalanga Etsabo reflekterer rundt nordmenns relative
holdning til toleransebegrepet, og stiller sørsmål ved hva Norge kan lære av andre kulturelle
systemer? Etsabo er journalist og er for tiden deltaker i Fredskorpsets utvekslingsprogram i
Norge. Hun arbeider blant annet som radioreporter i Nairobi, og er medlem i Association of
Media Women in Kenya.

Lavleen Kaur deltar med performance, i form av dans, basert på utstillingens konsept. Hun
har også med seg danserne Shilpi Bhatnagar, Navreet Kaur og Medha Sharma i
forestillingen. Lavleen Kaur er danser, koreograf, skuespiller og kriminolog.

Program 8.juni kl 19.00:
Ungdommer fra Riverside ungdomshus, Sohaila Al-Khoyat, Ikram Bouhmidi og Sagad
Hakem Abbas, forteller om den kulturelle arv de bærer med seg fra sine foreldres hjemland i
Marokko og Irak. Hvilke spesielle egenskaper har ungdommer med tilknytning til flere
kulturer?

Stine Wågsås fra Oslo kommunes introduksjonsprogram på Grønland og Rebekka Tvedt
Skarberg fra integreringsprogrammet Ny sjanse forteller hvordan Oslo kommune arbeider
for å nyttegjøre kompetansen flyktninger og immigranter bringer til Norge.


Katrine Meisfjord (f.1966) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) i 2009. Hun har
vært bodatt i Uganda og Nicaragua, er tidligere utdannet sykepleier og har erfaring fra
bistandsarbeid.

Utstillingen er støttet av:
Billedkunstnernes Vederlagsfond (NBK), Norsk kulturråd, Oslo kommune og Bergen
kommune.

For pressevisning og informasjon kontakt SOFT galleri:
Janicke Iversen: dl@softgalleri.no / Kristin Sæterdal: formidling@softgalleri.no
47 48 17 70 / www.softgalleri.no

Print this page

Read file
 KM/SOFT.pdf

Hent Acrobat Reader
Peacekeeper
Peacekeeper