AKTIVITET 2022

Astrid Sleire

er tildelt Finn Erik Alsos’ minnepris for verkene «Flak – Grønt» og «Flak – Rosa og rødt» på Årsutstillingen 2022 som kan sees Drammens Museum til 30.10.

Les mer på www.norskekunsthandverkere.no

FINN ERIK ALSOS’ MINNEPRIS

Minneprisen skal gå til kunstneren bak et verk i Årsutstillingen som markerer en særlig nyskapende og

kvalitetsmessig sterk utvikling i vedkommendes eget kunstnerskap og/eller i fagfeltet for øvrig. Gjennom hele

kunstnerskapet skaper årets vinner av Finn Erik Alsos’ minnepris en semantikk som er med på å dra

fagfeltet framover. Minneprisen ble tildelt ved Årsutstillingen 2022 i Drammens museum 17.9.2022.


FINN ERIK ALSOS’ MINNEPRIS 2022

Det gleder oss å meddele at du er tildelt Finn Erik Alsos’ minnepris for 2022, for verkene " Flak –

Grønt og Flak – Rosa og rødt (2022)".

Print this page