KUNSTNERE I 8.ETASJE

Arne Ingvaldsen

Nedre Strangehagen 4 b, N-5011 Bergen
Tlf. ++ 47 55 23 18 29
Mobil ++47 412 53 721
aingval@gmail.com

Heimeside: www.arneingvaldsen.no

Eg arbeider mest med romlege installasjonar, skulptur og teikning.

Print this page

"STIFINNAR" For Statens Arbeidsmiljĝinstitutt/KORO. Oslo 2015. Foto: W. Zellien/KORO
Installasjon Galleri Christinegaard. Med Eva Kun. Foto: Ĝ. Klakegg
Installasjon Galleri Christinegaard. Med Eva Kun. Foto: Ĝ. Klakegg