Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Aggi Folgerø Johannessen
    Bodil Friele
    CV
    Ellen Hansen
    Kristen Keegan
    Kristina Austi
    Lars Staffan Evjen

  

Bodil Friele

Høgsetev. 13 N-5244 Fana, Norway
Telefon: (+47) 55 91 75 51
Mobil: (+47) 911 94 211
E-post: bodil@friele.no

www.bodilfriele.com


Om Bodil Friele
Bildekunstneren Bodil Friele startet sin
kunstkarriere tidlig på 1990-tallet, og
har utdannelse fra bl.a Kunsthøgskolen
i Bergen. Hun har vært på studiereise til
Frankrike og New York og er innkjøpt av
en rekke kommuner og bedrifter. Friele
har vært svært produktiv i sin kunstneriske
karriere, med deltakelse i en rekke
kollektivutstillinger og nærmere 20
separatutstillinger.

Bodil Friele arbeider med mange ulike
media som sand, gouache, akryl, løsrevne
objekt eller papirlapper som er ladet med
symboler. Hun drar gjerne malingen ut med
sparkel, eller blander inn jord og sand for å
få et røffereuttrykk. «Drivkraften min er
gleden over å se noe nytt og bortgjemt,
og skape bilder som kan uttrykke noe av
det som ligger dypt i meg.»

Kunstkritikar Øystein Hauge har sagt
følgande om Frieles arbeider:
«...Barndommens blåøyde begeistring og
samtidens frosne omgang med symboler.
Friele ser det hele under ett. Hjemløs
kretser hun innmot glemselens øyeblikk.
Betrakteren bestemmer selv hva som skjer
videre… I hennes romantiske landskap er
avstanden mellom nytelse og uro liten.
Denne korte distansen kan godt kalles
formålet eller meningen i Bodil Frieles
malerier.»

About Bodil Friele
Visual artist Bodil Friele began her artistic
career in the early 1980s. She trained at
Bergen National Academy of the Arts (KHIB),
among others, and has studied abroad in
France and New York. Her artwork has been
purchased by a number of municipalities and
companies. Ms. Friele is a prolific artist;
she has participated in a number of group
exhibitions and nearly 20 solo shows.

Bodil Friele works with a variety of media,
including sand, mortar, acrylic, and isolated
objects or slips of paper loaded with symbolism.
She often applies paint using a putty knife, or
mixes soil and sand into the paint to achieve a
rougher expression. ”I thrive on the pleasure of
finding somethingnew and hidden, and creating
images that express what lies deep within me.”


The art critic Øystein Hauge has said of
Ms. Friele’s work:
”...the blue-eyed enthusiasm of childhood and
the frozen interaction with symbols of the
present. Ms. Friele sees it all as one. Homeless,
she circles toward the moment of oblivion.
It is up to the viewer to determine what happens
next... There is little distance between pleasure
and unrest in her romantic landscapes. We can
call this short span the objective or meaning
of Bodil Friele’s paintings.”