Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Anngjerd Rustand
    Arne Ingvaldsen
    Astrid Sleire
    Carl Martin Hansen
    Eva Kun
    Kunst i offentleg rom: VEGGIMELLOM
    Kunst i offentleg rom: STANDBY 2
    Kunst i offentleg rom: LYSBILDE
    Installasjon: LYSFORMER II
    Installasjon: LANDSKAPSBILDE 2015
    Installasjon: LYSVEV
    Objekt: VIEWPOINTS
    CV
    Linda Morell
    Marianne Berg
    Trudi Jaeger
    Vigdis Hareide

  

Eva Kun

Tlf. + 47 911 31 978
+36 70 229 1574
www.evakun.no
eva2211kun@gmail.comHeimeside: www.evakun.no


Eg arbeider i hovudsak tredimensjonalt - i dei siste 8 åra mest med installasjonar både i innerom (utstillingsrom) og uterom (landskap, byrom). Eg arbeider med idear ut frå stedets premiss, innhald og karakter, og vel material i forhold til det.
Eit gjennomgåande material i arbeida mine har vore lys. Idear om kva som skjer når lys møter fast form har gitt seg fleire utslag, frå store, stedsspesifikke installasjonar til små, minimalistiske objekt.
Lyset er eit viktig element for for meg, uansett om det kjem frå ei kunstig lyskjelde eller er dagslys.