Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Aktiviteter
    Nina Grieg og Gitte Sætre
    Gitte Sætre
    Magnhild Øen Norheim og Gabriel Johann Kvendseth
    Marianne Berg
    Astrid Sleire
    Elisabeth Petch
    Astrid McGarrighan
    SOUPS&STORIES,- OM SAMLIV, KJØNN OG IDENTITET. DIALOGER PÅ B-OPEN-BUSS.
    Kunstnerverksteder cs55 er med på B-open
    Gitte Sætre
    Vi gratulerer Karina N Presttun
    Rita Marhaug
    Trudi Jaeger
    LisBeth Johansen Sjøvoll
    Trudi Jaeger
    Astrid Sleire
    Rakel Elice Huglen
    Bjørg Taranger
    Borghild Rudjord Unneland
    Torild Stray
    Karina Presttun
    Vigdis Hareide og Marianne Berg
    Apichaya Wanthiang
    Rita Marhaug
    Astrid Mcgarrighan
    Gitte Sætre
    Apichaya Wanthiang

 

 

Apichaya Wanthiang

April 2014


WITHOUT WAITING FOR HER REPLY

APICHAYA WANTHIANG

OPENING 4TH OF APRIL AT 23:00
4-13TH OF APRIL FROM 23:00-02:00
TALK BY ESTHER TUYPENS, 10TH APRIL AT 20:00 AT USF

WITHOUT WAITING FOR HER REPLY CONTINUES APICHAYA WANTHIANG’S INVESTIGATION INTO THE THEMES OF MEMORY, EXPERIENCE, AND THE SPATIOTEMPORAL CONDITIONS THAT DEFINE THEM. DURING A NOCTURNAL EXHIBITION, THE VISITOR IS GUIDED THROUGH, AND IMMERSED IN A NARRATIVE LANDSCAPE, WHERE ISOLATED INDIVIDUALS RELATE TO EACH OTHER IN A NEWLY ESTABLISHED CONTINUUM.
After having explored the boundaries of the two-dimensional canvas, gradually moving her abstract shapes outside of the picture frame, Apichaya’s painterly language is now fully materialized in an architectural space. The geometrical shapes that characterized her painting’s formal language now seem to envelop the viewer completely as she moves around in a structure reminiscent of so-called rest houses that are frequently found in the landscape of a Thai rice field. The installation creates a meeting place between the community of spectators and the artist’s native community in Thailand, whose day-to-day life and activities are registered in a series of contemplative and still images. Complemented by live-stream footage of the village’s landscapes gradually awakening under the rising sun, the installation allows for a presentification of those rhythms, stories, customs and myths that govern this rural community. In these small and concrete encounters, new worlds unfold, worlds where we exist only in relation to others, where the personal opens a space for thought and experience, and where we find the promise of new communities, collectively imagined and temporarily fulfilled.

CONCEPT AND ARTISTIC DEVELOPMENT: Apichaya Wanthiang
CO-DEVELOPER OF INSTALLATION STRUCTURE: Cristian Stefanescu
STREAMING AND IT DEVELOPMENT: Sindre Sørensen
ELECTRONIC DEVELOPMENT: Roar Sletteland
CATALOGUE TEXT AND DISCUSSION PARTNER: Esther Tuypens

Apichaya Wanthiang (b. 1987, Thailand). Graduated in 2012 with a MA in Fine Arts from Bergen Academy of Art and Design. Her practice consists mostly out of painting, installation and text. Her works have previously been shown in exhibitions such as From X into Minuses at Martin Van Blerk Galerie in Antwerp, Belgium (2009), Geography of A at Hordaland Kunstsenter in Bergen, Norway (2012) and A Ride Full of Traps at Bergen Kunsthall, Bergen Norway (2012). Recently she has curated the groupshow I Love Your Manners Full of Deceit at KNIPSU, Bergen Norway (2013). Concurrently she works part time at BEK, Bergen Center for Electronic Art and as a guest teacher at the Bergen Academy of Art and Design.

Talk by Esther Tuypens: On Thursday 10th of April at 8pm at USF
Esther Tuypens (b. 1988, Belgium) obtained a master degree in Theater and Film Studies (2011) and an advanced master degree in Theater Studies (2012) at the University of Antwerp. In October 2012 she became a research fellow for the Flanders Research Foundation (FWO), and is currently preparing a Ph.D. entitled Restoring Gestures: Exploring Aby Warburg’s Method for Theater Studies at the Research Center for Visual Poetics at UA. On the occasion of Without Waiting For Her Reply, she will give a short lecture on her research and its relation to the exhibition, followed by a group discussion with the artist and her collaborators.

BEK, Bergen Kommune and the Arts Council Norway generously supported this exhibition. Thanks to USF-visningsrommet.WITHOUT WAITING FOR HER REPLY

APICHAYA WANTHIANG

ÅPNING 4. APRIL KL 23:00
4.-13. APRIL FRA 23:00 TIL 02:00
FOREDRAG MED ESTHER TUYPENS 10. APRIL KL 20:00 PÅ USF

UTSTILLINGEN "WITHOUT WAITING FOR HER REPLY" ER APICHAYA WANTHIANGS FORTSATTE UNDERSØKELSER AV TEMAENE ERINDRING OG ERFARING, OG DE ROMLIGE OG TEMPORÆRE FORHOLDENE SOM DEFINERER DEM. I EN NATTLIG UTSTILLING BLIR TILSKUEREN LEDET GJENNOM OG OMSLUTTET AV ET FIKTIVT LANDSKAP, HVOR ISOLERTE INDIVID KAN RELATERE TIL HVERANDRE I EN NYETABLERT KONTINUITET.
Etter å ha utforsket grensene for det to-dimensjonale lerretet, og gradvis flyttet sine abstrakte figurer utenfor billedrammen, har Apichaya nå fullstendig materialisert det maleriske språket inn i det arkitektoniske rommet. De geometriske figurene som karakteriserte hennes formelle malerspråk synes nå å omkranse tilskueren fullstendig når man beveger seg rundt i en struktur med fellestrekk fra de såkalte hvile-hyttene en ofte ser blandt rismarkene på den thailandske landsbygden. Installasjonen, der hverdagslivets aktiviteter har blitt fanget i en rekke meditative bilder, blir en møteplass mellom gruppen av tilskuere og kunstnerens kulturelle røtter i Thailand. Sammen med levende, direktesendte bilder fra landsbyens gradvise oppvåkning under den stigene morgensolen, gir installasjonen en presentifikasjon av de rytmene, historiene, skikkene og mytene som former dette rurale samfunnet. I disse små og konkrete møtene åpner det seg nye verdener, hvor vi kun eksisterer i relasjon til andre, hvor det personlige åpner opp for tanker og erfaringer, og hvor vi kan finne et løfte om nye fellesskap, kollektivt opplevde og midlertidig realiserte.

KONSEPT OG KUNSTNERISK UTVIKLING: Apichaya Wanthiang
SAMARBEIDSPARTNER FOR INSTALASJON: Cristian Stefanescu
STREAMING OG IT UTVIKLING: Sindre Sørensen
ELEKTRONIKK UTVIKLING: Roar Sletteland
KATALOGTEKST OG SAMTALEPARTNER: Esther Tuypens

Apichaya Wanthiang (f. 1987, Thailand). Master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen fra 2012. Hennes verk består hovedsaklig av maling, installasjon og tekst, og har tidligere vært vist i utstillinger som From X into Minuses på Martin Van Blerk Galerie i Atwerp, Belgia (2009), Geography of A på Hordaland Kunstsenter i Bergen, Norge (2012) og A Ride Full of Traps i Bergens Kunsthall i Bergen, Norge (2012). Nylig har hun kurert gruppeshowet I Love Your Manners Full of Deceit ved KNIPSU i Bergen, Norge (2013). For tiden arbeider hun deltid ved BEK, Bergen Center for Electronic Art, og som gjestelærer ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Foredrag med Esther Tuypens: Torsdag 10. april kl 20:00 på USF
Esther Tuypens (f. 1988, Belgia) fullførte en master i teater- og filmstudier (2011) og en avansert master i teaterstudier (2012) ved University of Atwerp. I oktober 2012 ble hun forsker for Flanders Research Foundation (FWO), og arbeider for øyeblikket på en doktorgrad kalt Restoring Gestures: Exploring Aby Warburg's Method for Theater Studies ved Research Center for Visual Poetics ved UA. I anledningen Without Waiting for Her Reply, vill hun gi et kort foredrag om sin forskning og hvordan den relaterer seg til utstillingen, etterfulgt av en gruppediskusjon med kunstneren og hennes medarbeidere.

Denne utstillingen har blitt virkeliggjort ved hjelp fra BEK, Bergen Kommune og Norsk kulturråd. Takk til USF-visningsrommet.