Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Aktiviteter
    Nina Grieg
    David A. Rios
    Brynhild Winther
    Astrid Sleire
    Velkommen til oss i Kunstnerverksteder cs55
    Nina Grieg
    Tom Kosmo
    Brynhild Elvira Winther
    Marianne Berg
    Astrid Sleire
    Brynhild Winther
    Marianne Berg
    Trudi Jaeger

 

 

Brynhild Winther

Februar 2020


viser utstillinga «Haren: Words are animal traps»
i Bærum Kunsthall 13. februar - 08. mars.

Les mer på www. baerumkunsthall.no

Les mer på www. www.brynhildwinther.no