Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Aktiviteter
    Nina Grieg
    Tom Kosmo
    Astrid Sleire
    Astrid Sleire
    Bodil Friele
    Caroline Kierulf
    David A. Rios
    Aggi Folgerø Johannessen, David A Rios og Linda Morell
    Nina Grieg
    Nina Grieg
    Nina Grieg
    Tom Kosmo
    Kristin Austreid
    Linda Morell
    Kristin Autreid
    David A. Rios
    Astrid Sleire
    Aggi Folgerø Johannessen

 

 

Astrid Sleire

er tildelt Finn Erik Alsos’ minnepris for verkene «Flak – Grønt» og «Flak – Rosa og rødt» på Årsutstillingen 2022 som kan sees Drammens Museum til 30.10.

Les mer på www.norskekunsthandverkere.no


FINN ERIK ALSOS’ MINNEPRIS

Minneprisen skal gå til kunstneren bak et verk i Årsutstillingen som markerer en særlig nyskapende og

kvalitetsmessig sterk utvikling i vedkommendes eget kunstnerskap og/eller i fagfeltet for øvrig. Gjennom hele

kunstnerskapet skaper årets vinner av Finn Erik Alsos’ minnepris en semantikk som er med på å dra

fagfeltet framover. Minneprisen ble tildelt ved Årsutstillingen 2022 i Drammens museum 17.9.2022.


FINN ERIK ALSOS’ MINNEPRIS 2022

Det gleder oss å meddele at du er tildelt Finn Erik Alsos’ minnepris for 2022, for verkene " Flak –

Grønt og Flak – Rosa og rødt (2022)".