Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjektrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Arne Ingvaldsen
    Astrid Sleire
    Azar Alsharif
    Carl Martin Hansen
    TEGNINGER, AKVARELL OG FARGEBLYANT / DRAWINGS, WATERCOLOUR AND COLOUR PENCIL
    TEGNINGER MED FARGEBLYANT I / DRAWINGS WITH COLOUR PENCIL I
    TEGNINGER MED FARGEBLYANT II / DRAWINGS WITH COLOUR PENCIL II
    TEGNINGER, KULL OG BLYANT / DRAWINGS, CHARCOAL AND PENCIL
    STØPTE SKULPTURER I / CASTED SCULPTURES I
    STØPTE SKULPTURER II / CASTED SCULPTURES II
    MARMORSKULPTUR / MARBLE SCULPTURES
    EPOXYSKULPTURER / EPOXY SCULPTURES
    TRÅDSKULPTUR PÅ VEGG / WIRE SCULPTURES ON WALL
    MALERIER, OLJE PÅ LERRET I / PAINTINGS, OIL ON CANVAS II
    MALERIER, OLJE PÅ LERRET II / PAINTINGS, OIL ON CANVAS I
    MALERIER PÅ TREPLATE / PAINTINGS ON WOODEN BOARD
    MALERIER PÅ SILIKONGUMMI / PAINTINGS ON SILICONE RUBBER
    FOTO / PHOTOS
    KUNSTNERBØKER / ARTIST BOOKS
    CV
    David A. Rios
    Eva Kun
    Gillian Carson
    Marianne Berg
    Nina Grieg
    Trudi Jaeger
    Vigdis Hareide

 

STØPTE SKULPTURER I / CASTED SCULPTURES I


I skulpturene har jeg vært mye inspirert av musikk, rytme og bevegelse. Jeg er opptatt av å synliggjøre et indre rom som også finnes i tegningene mine. Sporene fra arbeidsprosessen er vesentlige for meg som en parallell til arbeidet med tegning. Jeg arbeider umiddelbart med modellering, i et uttrykk som inneholder både kroppslige og landskapsmessige referanser.

In the sculptures I have been much inspired by music, rhythm and movement. I am occupied by visualizing an inner space that is also contained in my drawings. The traces of the work process are important to me as a parallel to the work with drawing. I work immediately with modeling, in an expression that contains references to both landscape and bodily forms.


Printer friendly version
 
Skulpturgruppe Berlin, bronse, høyder 80 - 85 cm, 2018 / Sculpture group Berlin, bronze, heights 80 - 85 cm, 2018
Rock me, bronse, 84 x 40 x 40 cm, 2018 / Rock me, bronze, 84 x 40 x 40 cm, 2018
Dance little sister, bronse, 85 x 35 x 35 cm, 2018 / Dance little sister, bronze, 85 x 35 x 35 cm, 2018
Turned off, bronse, 82 x 35 x 35 cm, 2018 / Turned off, bronze, 82 x 35 x 35 cm, 2018