Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjektrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Annette Kierulf
    Arne Ingvaldsen
    Astrid Sleire
    Azar Alsharif
    Carl Martin Hansen
    Eva Kun
    Gillian Carson
    Marianne Berg
    CV
    Støpekurs epoksy
    Nina Grieg
    Trudi Jaeger
    Vigdis Hareide

 

Støpekurs epoksy

Grunnleggende innføring i støping av skulpturelle objekter i epoksy

Velkommen til en femdagers workshop 20. til 27. oktober i støping av epoksy med Marianne Berg.
Kurset er et etterutdanningskurs i regi av VISP og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB):

Epoksy er i utgangspunktet et transparent to-komponent flytende plastmateriale som herder ved romtemperatur.
Epoksy er egnet til å lage en stor variasjon av former og uttrykk ved hjelp av ulike teknikker.
Epoksy kan støpes i silikonformer eller bygges lagvis med glassfiberduk eller fyllstoff til lettere skulpturer, gjerne store. Ved å tilsette pigment kan vi oppnå forskjellige grader av gjennomskinnlighet, eller helt opake objekter.
Kurset vil ha hovedvekt på støpte transparente objekter tilsatt pigment.
For å lage transparente objekter, kompakte eller hule, bruker vi silikonformer. I den praktiske delen av kurset skal vi lage støpeformer i to-komponent silikon med gipskappe.
For at deltakerne skal få best mulig innblikk i epoksyens egenskaper og muligheter, får de utdelt forskjellige moderformer. Moderformene vil være i ulike materialer, overflater og former og passe til forskjellige støpeteknikker.
Det kan i utgangspunktet tas avstøpning av alt.
Vi vil veksle mellom praktisk arbeid og teori. For å klargjøre teoridelen skal vi se på støpeformer, materialprøver og skulpturer fra min egen produksjon i verkstedet.
Det blir fem arbeidsdager fordelt på to uker, arbeidsdagene varer fra 10 til 15.
Sted: Kunstnerverksteder cs55, C. Sundtsgt.55, i Fellesverkstedet ( 2. etasje) og kursholders verksted i 8.etasje.
Utstyr:
Deltakerne tar med briller og eget åndedrettsvern, dvs. halvmaske med partikkelfilter P3 og gassfilter A. Eventuelt kombinasjonsfilter A+P3 brun/hvit.

Praktisk del:
Fra moderform til støpeform
Støpeformer i to-komponent silikon m/gipskappe
Ulike herdere og tilsetting av pigment
Støping med epoksy i silikonformene

Teoretisk del:
Epoksy: Egenskaper og bruksområder, herdere, pigment, overflatebehandling og mekanisk bearbeiding
Materialer og former som egner seg for avstøping
Klargjøring av moderformer; overflatebehandling
Støpeformer i silikon og gips; enkle og doble former
Skulpturer bygd lagvis med glassfiberduk eller fyllstoff
HMS
Kursholder kan kontaktes på e-post bergmari@online.no eller tlf. 99717089 for spørsmål om kurset,Printer friendly version