Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjektrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Anngjerd Rustand
    Arne Ingvaldsen
    Astrid Sleire
    Carl Martin Hansen
    Eva Kun
    Linda Morell
    Marianne Berg
    Støpekurs epoksy
    Trudi Jaeger
    Vigdis Hareide

 

Støpekurs epoksy

Grunnleggende innføring i støping av skulpturelle objekter i epoksy

Velkommen til en femdagers workshop 20. til 27. oktober i støping av epoksy med Marianne Berg.
Kurset er et etterutdanningskurs i regi av VISP og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB):

Epoksy er i utgangspunktet et transparent to-komponent flytende plastmateriale som herder ved romtemperatur.
Epoksy er egnet til å lage en stor variasjon av former og uttrykk ved hjelp av ulike teknikker.
Epoksy kan støpes i silikonformer eller bygges lagvis med glassfiberduk eller fyllstoff til lettere skulpturer, gjerne store. Ved å tilsette pigment kan vi oppnå forskjellige grader av gjennomskinnlighet, eller helt opake objekter.
Kurset vil ha hovedvekt på støpte transparente objekter tilsatt pigment.
For å lage transparente objekter, kompakte eller hule, bruker vi silikonformer. I den praktiske delen av kurset skal vi lage støpeformer i to-komponent silikon med gipskappe.
For at deltakerne skal få best mulig innblikk i epoksyens egenskaper og muligheter, får de utdelt forskjellige moderformer. Moderformene vil være i ulike materialer, overflater og former og passe til forskjellige støpeteknikker.
Det kan i utgangspunktet tas avstøpning av alt.
Vi vil veksle mellom praktisk arbeid og teori. For å klargjøre teoridelen skal vi se på støpeformer, materialprøver og skulpturer fra min egen produksjon i verkstedet.
Det blir fem arbeidsdager fordelt på to uker, arbeidsdagene varer fra 10 til 15.
Sted: Kunstnerverksteder cs55, C. Sundtsgt.55, i Fellesverkstedet ( 2. etasje) og kursholders verksted i 8.etasje.
Utstyr:
Deltakerne tar med briller og eget åndedrettsvern, dvs. halvmaske med partikkelfilter P3 og gassfilter A. Eventuelt kombinasjonsfilter A+P3 brun/hvit.

Praktisk del:
Fra moderform til støpeform
Støpeformer i to-komponent silikon m/gipskappe
Ulike herdere og tilsetting av pigment
Støping med epoksy i silikonformene

Teoretisk del:
Epoksy: Egenskaper og bruksområder, herdere, pigment, overflatebehandling og mekanisk bearbeiding
Materialer og former som egner seg for avstøping
Klargjøring av moderformer; overflatebehandling
Støpeformer i silikon og gips; enkle og doble former
Skulpturer bygd lagvis med glassfiberduk eller fyllstoff
HMS
Kursholder kan kontaktes på e-post bergmari@online.no eller tlf. 99717089 for spørsmål om kurset,Printer friendly version