Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjektrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Fellesverkstedet

 

 
INSTRUKSER

INSTRUKSER FOR BRUK AV FELLESVERKSTEDET

ALLE BRUKERE MÅ HA OPPLÆRING MED SERTIFIKAT FØR BRUK.
ALLE MÅ RETTE SEG ETTER ANVISNINGENE FOR BRUK AV MASKINENE.
VERKSTEDET SKAL ETTERLATES RENGJORT OG RYDDIG.
MANGLENDE RENGJØRING/ OPPRYDDING FAKTURERES ETTER TIMESATS.

• ALL BRUK AV VERKSTEDET SKJER PÅ EGET ANSVAR. FØLG INSTRUKSJONER PÅ VEGGOPPSLAG OG FRA OPPLÆRING. VIS FORSIKTIGHET OG BRUK VERNEUTSTYR VED BEHOV. UNNGÅ LØSTHENGENDE KLÆR/ LANGT HÅR.

• FEIL OG MANGLER VED MASKINER SKAL OMGÅENDE MELDES TIL VERKSTEDSANSVARLIG. SKADER SOM FØLGE AV UREGLEMENTERT BRUK MÅ ERSTATTES AV BRUKER.

• UNNGÅ AT STØV OG SAGMUGG BLÅSES UT I VERKSTEDET. DET ER IKKE TILLATT Å BRUKE SIRKELSAG, KAPPSAG ELLER SLIPEMASKIN UTEN AVSUG.

• RESTER AV TREMATERIALER SKAL TAES MED AV BRUKER ELLER KUTTES OPP I MINDRE BITER (LENGDE MAKS. 30 CM) OG LEGGES I BOSSKONTAINER I PORTROMMET (UTGANG VAREHEIS). BOSSBEHOLDEREN I FELLESVERKSTEDET BRUKES VED KOSTING OG TIL SMÅ GJENSTANDER. BOSSPOSEN KNYTES/ TAPES SAMMEN OG LEGGES I KONTAINER I PORTROMMET NÅR DEN ER 2/3 FULL, OG NY POSE SETTES I.

• KUN STØRRE, BRUKBARE RESTER I BEGRENSET OMFANG KAN ETTERLATES TIL FELLES BRUK I VERKSTEDET. DISSE PLASSERES I TREBEHOLDER VED INNGANG ELLER PÅ HYLLE OVER KAPPSAG.

• DET ER IKKE LOV Å OPPBEVARE EGNE MATERIALER ELLER ANDRE GJENSTANDER I VERKSTEDET UT OVER LEIETIDEN.

• ALLE BRUKERE SKAL RENGJØRE VERKSTEDET (GULV OG MASKINER) ETTER BRUK MED KOST, STØVSUGER OG EVT. VASKING. RYDDING OG RENGJØRING ER AVGJØRENDE FOR DRIFTEN OG AV HENSYN TIL BRANNSIKKERHET. MANGLENDE RENGJØRING/ OPPRYDDING FAKTURERES ETTER TIMESATS.


VERKSTEDSANSVARLIG 2014 -2015: CARL MARTIN HANSEN, 8. ET., TLF. 93631665


Printer friendly version