Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Om cs55

 

 
ORGANISERING

Alle verkstedene blir leid av Kunstnerverksteder cs55, som framleier videre til den enkelte kunstner.

Styret er sammensatt av
1 representant fra andelshaverne i Kunstnerverksteder cs55.
1 representant fra Bergen senter for elektronisk kunst.
1 representant fra Bildende Kunstneres Forening Hordaland.
1 representant fra Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge Hordaland.
1 representant fra Bergen Kommune kan stille med observatørstatus.

Søknad om leie av fast verksted behandles av styret. Rettigheter og plikter styres av vedtektene og spesifiseres i leiekontrakt til den enkelte.


Printer friendly version