Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Aktiviteter
    Anne Mette Strømsnes
    Caroline Kierulf
    Anne Mette Strømsnes
    Vigdis Hareide
    Gro Petersen
    Rakel Elice Huglen
    Rakel Elice Huglen
    Borghild Rudjord Unneland
    Borghild Rudjord Unneland
    Bodil Friele
    Gro Petersen
    Carl Martin Hansen
    Katrine Meisfjord
    Karen Kipphoff
    Rita Marhaug
    Vigdis Hareide
    Caroline Kierulf
    01 TV-REALITY
    Bjørg Taranger
    Bjørg Taranger
    Nina Grieg
    Arne Ingvaldsen
    Astrid Mcgarrighan
    Lars Staffan Evjen
    Carl Martin Hansen
    Trudi Jaeger
    Bjørg Taranger
    Gro Petersen
    Nina Grieg
    Astrid McGarrighan
    Bjørg Taranger
    Judy Sirks Vevle

 

 

Bjørg Taranger

Februar 2011


viser videoer i Borggården på USF.
BEK disponerer visningsarealet i Broggården frem til 23 mars.
De starter denne gang med å presentere to arbeider av Bjørg Taranger, "Red Circles Underground" og "Warning Rool". Arbeidene er video loops fra prosjektet "Urban Mosaic". Bjørg arbeider i hovedsak med video- og fotobaserte installasjoner. Materialet hentes ved dokumentariske opptak både i nærmiljø og på reiser, og bearbeides til en dynamisk vev av bilder og hendelser. I dette levende bildeuniverset presenteres vi både for en reell virkelighet som innbyr til refleksjon omkring utviklingen av vårt samfunn, samtidig som vi også har muligheten til å oppleve arbeidene som billedmessige tablåer, og vurdere de utifra våre egne estetiske normer og behag.
Bjørgs arbeider i Borggården på USF kan oppleves frem til 7. mars.
Les mer på www.usf.no