Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Aktiviteter
    Anne Mette Strømsnes
    Caroline Kierulf
    Anne Mette Strømsnes
    Vigdis Hareide
    Gro Petersen
    Rakel Elice Huglen
    Rakel Elice Huglen
    Borghild Rudjord Unneland
    Borghild Rudjord Unneland
    Bodil Friele
    Gro Petersen
    Carl Martin Hansen
    Katrine Meisfjord
    Karen Kipphoff
    Rita Marhaug
    Vigdis Hareide
    Caroline Kierulf
    01 TV-REALITY
    Bjørg Taranger
    Bjørg Taranger
    Nina Grieg
    Arne Ingvaldsen
    Astrid Mcgarrighan
    Lars Staffan Evjen
    Carl Martin Hansen
    Trudi Jaeger
    Bjørg Taranger
    Gro Petersen
    Nina Grieg
    Astrid McGarrighan
    Bjørg Taranger
    Judy Sirks Vevle

 

 

Arne Ingvaldsen

Oktober 2011


åpner utstilling på Visningsrommet USF, Bergen 24. oktober.
Visningsrommet USF er stolte over å presentere det siste av Arne Ingvaldsens monumentale installasjoner. Ingvaldsen er utdannet billedkunstner og arkitekt, og et gjennomgående kjennetegn for hans installasjoner er en vilje til å utfordre rommet. Installasjonene beskriver en bevegelse som kan være poetisk, truende og inviterende på samme tid. Den nyproduserte installasjonen kan sees som en fri fortsettelse av Ingvaldsens installasjon Raud som ble vist i Visningsrommet USF i februar 2007. Den nye installasjonen i Visningsrommet synes å utfordre tyngdekraften og balanserer på grensen til det fysisk umulige.
Visningsrommet USF vil fra 18. desember 2011 holde stengt på grunn av byggeprosjektet Arena USF som vil transformere de store publikumsarealene på USF, og det er passende at Ingvaldsens visuelle og konkrete analyse av Visningsrommets lokaler får være det siste stedsspesifikke produksjonen som vises før ombyggingen.


Arne Ingvaldsen sier selv om arbeidet i Visningsrommet USF:
«Eg arbeider mot den konkrete lokaliteten – mot golv, vegger og tak.
I nokre år har eg arbeidd med installasjonar så store som rom. Hendingar mot lokaliteten oppstår gjerne ved hjelp av ein enkel, samanfattande figur. Eg er interessert i heile rommet, ikkje figuren i seg sjølv.
Den kan kanskje gi inntrykk av å vere uavhengig. Men det er ein illusjon.
Eg prøver å berøre verda. Meir gjennom objekta enn gjennom hendene.
Dei gjer andre ting enn det eg kan – større, tydelegare, åpnare for ukjente menneske.
Alt som er viktig er synleg, kan leggast fram utan ord.
Å ta rommet på ein måte som gjenkjenner det og tilkjenner det verdi - på ein måte som kjennest heil. Det er ei god kjensle.»

Arne Ingvaldsen er utdannet ved Arkitektavdelinga NTH (1975), Kunstakademiet i Warszawa (1978), Institutt for form og farge (NTH 1987) og Vestlandets kunstakademi, Bergen (1993). Utsmykningsoppdrag for Vest-Agder fylkeskommune og Bergen kommune. Diverse separatutstillinger, prosjektarbeid og gruppeutstillinger i Norge.
Utstillinger i 2011: Kabuso kunsthus, Øystese. Oseana kulturhus, Os.


Utstillingen er produsert med støtte av Norsk Kulturråd, Stiftelsen Kulturhuset USF og Bergen kommune og kan sees tilogmed 13.11.

Les mer på www.visningsrommet-usf.no