Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Aktiviteter
    Anne Mette Strømsnes
    Caroline Kierulf
    Anne Mette Strømsnes
    Vigdis Hareide
    Gro Petersen
    Rakel Elice Huglen
    Rakel Elice Huglen
    Borghild Rudjord Unneland
    Borghild Rudjord Unneland
    Bodil Friele
    Gro Petersen
    Carl Martin Hansen
    Katrine Meisfjord
    Karen Kipphoff
    Rita Marhaug
    Vigdis Hareide
    Caroline Kierulf
    01 TV-REALITY
    Bjørg Taranger
    Bjørg Taranger
    Nina Grieg
    Arne Ingvaldsen
    Astrid Mcgarrighan
    Lars Staffan Evjen
    Carl Martin Hansen
    Trudi Jaeger
    Bjørg Taranger
    Gro Petersen
    Nina Grieg
    Astrid McGarrighan
    Bjørg Taranger
    Judy Sirks Vevle

 

"Path" Tresnitt 110 x 152 cm

 

Caroline Kierulf

Mars 2012


stiller ut i Bergen Kunsthall fra 9.mars - 8.april sammen med Matthew Brannon, Andrea Büttner, Annette Kierulf og Thomas Kilpper.
Kuratert av Solveig Øvstebø og Steinar Sekkingstad.

Bergen Kunsthall har de senere årene produsert en rekke gruppeutstillinger som skiller seg fra tradisjonelle temautstillinger gjennom å etterstrebe en friere presentasjon av enkeltkunstnere som kan sies å ha et innbyrdes slektskap, og hvor utstillingen inviterer til både parallelle og motstridende lesninger i de romlige møtene som oppstår mellom arbeidene. I denne utstillingen presenteres fem kunstnere som alle har plassert grafiske trykketeknikker i sentrum for en ellers sammensatt og svært variert kunstproduksjon.

Utstillingen kretser omkring det man kunne kalle ”kommunikasjonens materialitet”, og samtidig det flytende og ustabile ved de kommuniserte tegnenes mening. De fem kunstnerne gjør alle bruk av grafiske og trykte medier hvor tekst, illustrasjon og bilde kombineres. Bruken av disse mediene befinner seg likevel i et uavklart forhold, hvor teksten, språket, illustrasjonene og selve det materielle mediet som alle disse tegnsystemene formidles gjennom, settes opp mot hverandre i ofte motstridende og gåtefulle sammenstillinger.

Les mer på www. kunsthall.no