Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Aktiviteter
    Anne Mette Strømsnes
    Caroline Kierulf
    Anne Mette Strømsnes
    Vigdis Hareide
    Gro Petersen
    Rakel Elice Huglen
    Rakel Elice Huglen
    Borghild Rudjord Unneland
    Borghild Rudjord Unneland
    Bodil Friele
    Gro Petersen
    Carl Martin Hansen
    Katrine Meisfjord
    Karen Kipphoff
    Rita Marhaug
    Vigdis Hareide
    Caroline Kierulf
    01 TV-REALITY
    Bjørg Taranger
    Bjørg Taranger
    Nina Grieg
    Arne Ingvaldsen
    Astrid Mcgarrighan
    Lars Staffan Evjen
    Carl Martin Hansen
    Trudi Jaeger
    Bjørg Taranger
    Gro Petersen
    Nina Grieg
    Astrid McGarrighan
    Bjørg Taranger
    Judy Sirks Vevle

 

 

Vigdis Hareide

Mars 2012


stiller ut "Posisjoner", tegninger i Drøbak Kunstforening 31.03 - 22.04 2012.
Hun kaller utstillingen ”Posisjoner”. Det er tegninger tegnet over mange år. Hun begynte med noen få i 1998. Først i 2006 gjorde hun flere og har fortsatt fram til i dag. Vigdis Hareide skriver: Jeg arbeider umiddelbart og øyeblikkelig og setter strekene som kalligrafi. Derfor innebærer prosessen at mange tegninger rives i stykker. Kun de jeg aksepterer får bli i bunken.
Hoder har alltid fascinert meg og det har vært et gjennomgående tema tidligere i maleri, nå med skulptur. I hoder og hender finner jeg essensen av liv. I arbeidet mitt pendler jeg mellom abstrakt og konkret. For meg er det to sider av samme sak.
Tegningene er alle tegnet med kull og i A3 format.